Warunki usługi

1. PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez BunnyHug™. Na całej stronie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do BunnyHug™. BunnyHug™ oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i powiadomień zawartych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki świadczenia usług" lub "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify, Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

2. DANE KONTAKTOWE (Informacje o sprzedającym)

Nazwa firmy: The BunnyHug Ltd
Siedziba: Parter, 71 Lower Baggot Street, Dublin, Irlandia, D02 P593
Numer firmy: 709539
Kontakt: info@thebunnyhug.com

UWAGA: Treści na tych stronach są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, chyba że za zgodą właściciela.


3. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Produkt będący przedmiotem składanych przez Państwa zamówień uzależniony jest od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie.
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.
Kody rabatowe lub kuponowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są reklamowane na naszej stronie internetowej. Przy kasie można zastosować tylko jeden kod rabatowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat ważności tych kodów, skontaktuj się z info@thebunnyhug.com. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i zwrotu pieniędzy za zamówienia w dowolnym momencie.
Ryzyko i tytuł prawny do wszelkich produktów zamówionych przez użytkownika za pośrednictwem Usługi przechodzi na użytkownika w dniu i godzinie dostawy tych produktów do wskazanej firmy zewnętrznej lub spedycyjnej, zgodnie z naszym wyborem od czasu do czasu.
Specjalne warunki związane z naszymi aktualnymi ofertami, rabatami i odpowiednimi produktami można znaleźć tutaj. Od czasu do czasu możemy oferować kody rabatowe, z których można korzystać. W odniesieniu do jednej transakcji można użyć nie więcej niż jednego (1) kodu rabatowego.

4. WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń przyłączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony .
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

5. DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

6. MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. Przekreślone ceny mogą uwzględniać kod rabatowy wymieniony w opisie.


7. PRODUKTY LUB USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.


8. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów, która stanowi część niniejszych Warunków świadczenia usług.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH)

Prawa własności intelektualnej do wszystkich treści, które pojawiają się na tej stronie lub w związku z nią, w tym marki BunnyHug i wszystkich innych znaków towarowych, nazw handlowych i logo udostępnionych użytkownikowi na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, pozostają własnością firmy BunnyHug™™ lub jej licencjodawców i są chronione prawami własności intelektualnej na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone przez BunnyHug™I jego licencjodawcy. Użytkownik może przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie na własny użytek osobisty (wyłącznie do użytku niekomercyjnego). Użytkownikowi nie wolno publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w inny sposób powielać, w jakimkolwiek formacie, żadnej zawartości witryny lub kopii treści dostarczonych użytkownikowi lub pojawiających się w tej witrynie, ani nie wolno używać takich treści w związku z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub przedsiębiorstwem komercyjnym.

10. NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.


11. LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.


12. KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy według naszego wyłącznego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług .
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

13. DANE OSOBOWE

Gromadzenie przez nas danych osobowych za pośrednictwem witryny i sklepu podlega naszej Polityce prywatności, której warunki są włączone do niniejszych Warunków świadczenia usług. Z naszą Polityką prywatności można zapoznać się tutaj. Uzyskując dostęp do witryny i kupując produkty w naszym sklepie, wyrażasz wyraźną zgodę na gromadzenie Twoich danych osobowych zgodnie z Informacją o ochronie prywatności.

14. BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.


15. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.


16. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałość, tytuł prawny i nienaruszanie praw. Z zastrzeżeniem wszelkich praw, które przysługują użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie konsumentów lub innych przepisów, których nie można wyłączyć, w żadnym wypadku The BunnyHug Ltd (BunnyHug™), nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikające z korzystania przez użytkownika z dowolnej Usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pośrednictwem Usługi, lub z tytułu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.
Z zastrzeżeniem wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie konsumentów lub innych przepisów, których nie można wyłączyć, BunnyHug™ wyklucza wszelkie dorozumiane warunki i gwarancje, ustawowe lub inne, związane z korzystaniem z Usługi lub przedmiotem niniejszych Warunków świadczenia usług. Użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa wynikające z prawa ochrony konsumentów lub innych przepisów, których nie można wyłączyć, w tym wszelkie gwarancje ustawowe przewidziane na mocy przepisów dotyczących konkurencji i konsumentów, w tym, w stosownych przypadkach, ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth) oraz ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. (NZ).
Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkiego rodzaju straty lub szkody wynikające z korzystania przez niego z Usługi lub niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie zmniejszona lub ograniczona w takim zakresie (jeśli dotyczy), w jakim użytkownik spowoduje lub przyczyni się do straty lub szkody.

17. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności BunnyHug™ oraz naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

18. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków usługi, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

19. ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie uda Ci się lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).


20. CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w tej witrynie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.

21. PRAWO ZARZĄDZAJĄCE

Niniejsze Warunki korzystania z usługi i wszelkie odrębne umowy, zgodnie z którymi świadczymy usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Chorwacji, a w przypadku sporu lub roszczenia związanego z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi, niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Chorwacji.


22. ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI

Z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

OBSŁUGA KLIENTA I OPINIE

▪️ Obsługa klienta jest sercem naszej firmy, dając Ci najbardziej pozytywne doświadczenia. Naszym celem jest pomaganie naszym klientom w zadawaniu wszelkich pytań. Jeśli przegapiliśmy jakiekolwiek informacje lub znajdziesz jakiś problem, skontaktuj się z nami przez e-mail: Info@thebunnyhug.com . Zostaw swoje dane, a my dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą, gdy tylko pojawi się konsultant.

▪️ Chcielibyśmy również usłyszeć od Ciebie i uzyskać informację zwrotną po zakupie naszego produktu. Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze usługi. Lub po prostu zostaw komentarz lub sugestię. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Należy pamiętać, że nasz zespół obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku. Jeśli wyślemy wiadomość w ciągu tych dni, odpowiemy w ciągu 24 godzin. Dziękuję za cierpliwość!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zobacz nasze Często zadawane pytania Strona lub O firmie BunnyHug .