Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupu w thebunnyhug.com

1. WPROWADZENIE

Rozumiemy i szanujemy Twoją prywatność oraz potrzebę ochrony Twoich danych osobowych. Dążymy do ochrony prywatności f thebunnyhug.com odwiedzających i użytkowników usług zgodnie z zasadami i postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy korzystania z tej Witryny (Witryny), niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Witryny lub korzystasz z niego, w tym dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas wizyty lub dokonywania zakupów w Witrynie. Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej i poprosimy Cię o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Nasza działalność stale się zmienia, a nasza Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług również się zmienią. W związku 012753 z tym możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

2. INFORMACJE KONTAKTOWE (informacje o sprzedawcy)

Nazwa firmy: The BunnyHug Ltd
Siedziba: Parter, 71 Lower Baggot Street, Dublin, Irlandia, D02 P593
Numer firmy: 709539
Kontakt: info@thebunnyhug.com

UWAGA: Treści na tych stronach są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, chyba że za zgodą właściciela.

3. UJAWNIANIE INFORMACJI INNYM PODMIOTOM ZA GRANICĄ

Możemy ujawnić niektóre lub wszystkie dane osobowe użytkownika powiązanym lub zewnętrznym podmiotom zagranicznym zgodnie z warunkami niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH I KONTAKT

W krajach, w których jest to wymagane przez prawo, wyznaczyliśmy inspektorów ochrony danych, którzy nadzorują ochronę danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek obawy o prywatność t thebunnyhug.com, lub Masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o prywatności lub ogólnej ochrony danych Prosimy o kontakt z dokładnym opisem, a my postaramy się go rozwiązać. Możesz skontaktować się z urzędnikiem ochrony danych w dowolnym momencie: info@thebunnyhug.com

5. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę lub dokonuje zakupu w Witrynie, automatycznie gromadzimy pewne informacje o urządzeniu użytkownika, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu użytkownika. Ponadto podczas przeglądania Witryny zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odsyłają Cię do Witryny oraz informacje o tym, jak korzystasz z Witryny. Te automatycznie gromadzone informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jakie następujące dane osobowe gromadzimy od Ciebie:


6. DANE OSOBOWE, KTÓRE PODAJESZ PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY

Dane, które identyfikują użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub adresy e-mail. Informacje finansowe (np. numery kart kredytowych i szczegóły płatności) w związku z transakcją. Dostawa, rozliczenie i inne informacje podane przez użytkownika w związku z zakupem lub dostawą przedmiotu. Inne dane, do których gromadzenia i przetwarzania jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni na mocy obowiązującego prawa i które są nam potrzebne do uwierzytelnienia lub identyfikacji użytkownika lub do weryfikacji gromadzonych przez nas danych.


7. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Używamy plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do zbierania danych podczas korzystania z Witryny. Gromadzimy te dane z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny. Gromadzone dane obejmują następujące informacje dotyczące użytkowania i urządzenia:

-Dane dotyczące odwiedzanych stron, czas dostępu, częstotliwość i czas trwania odwiedzin, linki, na które klikasz, oraz inne działania, które podejmiesz w ramach korzystania z Witryny oraz w reklamach i treści e-mail.
-Typ modelu lub urządzenia, system operacyjny i wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia lub indywidualny identyfikator urządzenia, identyfikator reklamy, indywidualny token urządzenia i dane związane z plikami cookie (np. identyfikator plików cookie).
-Adres IP, z którego urządzenie uzyskuje dostęp do Witryny.
-Dane o lokalizacji, w tym dane o lokalizacji urządzenia mobilnego. Należy pamiętać, że większość urządzeń mobilnych umożliwia zarządzanie lub wyłączanie korzystania z usług lokalizacyjnych dla wszystkich aplikacji w menu ustawień.


8. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i na różnych podstawach prawnych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu obsługi i ulepszania Witryny, zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia użytkownika w tej Witrynie, kontaktowania się z Tobą w sprawie transakcji zawieranych w Witrynie, świadczenia obsługi klienta, dostarczania spersonalizowanych reklam i komunikacji marketingowej oraz przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. W tych celach udostępniamy również Twoje dane podmiotom powiązanym z nami oraz podmiotom trzecim.


9. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

- Przetwarzanie danych dotyczących Ciebie lub Twojej firmy w celu zawarcia z Tobą umowy na dostawę towarów zakupionych za pośrednictwem Witryny i realizacji tej umowy.
- Umożliwienie dostawy zakupionych przedmiotów przez dostawców usług logistycznych/spedycyjnych, w tym powiadomienia w związku z dostawą (takie jak informacje o śledzeniu), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo bez zgody użytkownika.
- Przetwarzanie ogólnych danych dotyczących lokalizacji (takich jak adres IP lub kod pocztowy) w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji (takich jak wyszukiwanie w promieniu i inne treści spersonalizowane na podstawie ogólnych danych o lokalizacji).
- Komunikacja marketingowa i reklama ukierunkowana przez telefon lub pocztę elektroniczną (np. e-mail lub SMS), w tym komunikacja prowadzona przez podmioty powiązane z nami lub przez osoby trzecie, chyba że taka komunikacja jest dozwolona bez zgody użytkownika na mocy obowiązującego prawa.
- Przetwarzanie dokładnych danych o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
- Przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś, abyśmy my lub osoby trzecie mogły umożliwić Ci korzystanie z określonych usług lub udostępnić je Tobie.
- Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w odpowiedzi na prawidłowo wydane wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób w celu ochrony naszych praw.

10. OSOBY TRZECIE ZWIĄZANE Z REKLAMĄ

Jeśli chodzi o strony trzecie, korzystamy z Shopify do zasilania sklepu internetowego w naszej Witrynie. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy. Używamy również Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny-możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Możesz także zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


11. REKLAMA UKIERUNKOWANA

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania reklamy ukierunkowanej, odwiedź stronę edukacyjną Network Advertising Initiative ("NAI") pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. Możesz zrezygnować z reklam ukierunkowanych, korzystając z poniższych linków:

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ponadto użytkownik może zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/. Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał "Nie śledź" z przeglądarki użytkownika.


12. OKRES PRZECHOWYWANIA I USUWANIE

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas i naszych usługodawców zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce prywatności. Następnie usuniemy Twoje dane osobowe lub podejmiemy kroki w celu ich odpowiedniej anonimizacji, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych (np. do celów podatkowych, księgowych lub audytowych).


13. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych prawa krajowego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Ponadto mogą Państwo wycofać swoją zgodę i sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Możesz również złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo prawa użytkownika:

- W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy w przyszłości nie przetwarzać Państwa danych osobowych na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których to dotyczy, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, istnieniu prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych (jeśli nie są one zbierane od użytkownika), istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotne informacje na temat jego szczegółów. Prawo dostępu do danych może być ograniczone przez prawo krajowe.
- Mają Państwo prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Państwa dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
- Mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez prawo krajowe.
- Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi ("prawo do przenoszenia danych").
- Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem regulacyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby administratora.
- Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Dotyczy to również profilowania. Jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Korzystanie z powyższych praw osób, których dane dotyczą (np. prawo dostępu do danych lub ich usunięcia) jest zasadniczo bezpłatne. W przypadku, gdy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, możemy pobrać odpowiednią opłatę (w wysokości co najwyżej naszych rzeczywistych kosztów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub odmówić rozpatrzenia wniosku.


14. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Gdy korzystasz z naszej Witryny, my i wybrane strony trzecie możemy używać plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić Ci lepsze, szybsze i bezpieczniejsze wrażenia użytkownika lub wyświetlać spersonalizowane reklamy. „ Cookies ”to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org. „ Pliki dziennika ”śledzą działania zachodzące w Witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe oraz znaczniki daty/czasu. „ Beacony internetowe ”, „ tagi” i „ piksele ”to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny.


15. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą technicznych środków bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka związanego z utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem oraz nieuprawnionym ujawnieniem i modyfikacją danych. W tym celu stosujemy na przykład zapory sieciowe i szyfrowanie danych, a także fizyczne ograniczenia dostępu do naszych centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do danych. Jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych, które dotyczy danych osobowych użytkownika, w takim stopniu, że:

- doszło do nieuprawnionego dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika lub ich nieuprawnionego ujawnienia, lub utraty danych osobowych; i
- może to spowodować poważną szkodę dla Ciebie; i
- nie jesteśmy w stanie zapobiec prawdopodobnemu ryzyku poważnej szkody za pomocą odpowiednich działań zaradczych
- Powiadomimy Cię o szczegółach naruszenia. Powiadomimy również odpowiedni organ regulacyjny.


16. JAK PRZESTAĆ OTRZYMYWAĆ OD NAS WIADOMOŚCI

Aby przestać otrzymywać od nas korespondencję e-mailową, wystarczy kliknąć link w wiadomości e-mail, aby zrezygnować z subskrypcji. Aby przestać otrzymywać od nas wiadomości SMS, odpowiedz na każdą wiadomość SMS ze słowem "STOP". Aby usunąć swoje dane z którejkolwiek z naszych baz danych marketingowych i komunikacyjnych, wystarczy wysłać wiadomość e-mail do odpowiedniego inspektora ochrony danych wymienionego w punkcie 3 powyżej.

OBSŁUGA KLIENTA I OPINIE

▪️ Obsługa klienta jest sercem naszej firmy, dając Ci najbardziej pozytywne doświadczenia. Naszym celem jest pomaganie naszym klientom w zadawaniu wszelkich pytań. Jeśli przegapiliśmy jakiekolwiek informacje lub znajdziesz jakiś problem, skontaktuj się z nami przez e-mail: Info@thebunnyhug.com . Zostaw swoje dane, a my dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą, gdy tylko pojawi się konsultant.

▪️ Chcielibyśmy również usłyszeć od Ciebie i uzyskać informację zwrotną po zakupie naszego produktu. Twoja opinia pomoże nam ulepszyć nasze usługi. Lub po prostu zostaw komentarz lub sugestię. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Należy pamiętać, że nasz zespół obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku. Jeśli wyślemy wiadomość w ciągu tych dni, odpowiemy w ciągu 24 godzin. Dziękuję za cierpliwość!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zobacz nasze Często zadawane pytania Strona lub O firmie BunnyHug .