Tearmaí Seirbhís

1. FORBHREATHNÚ

Tá an suíomh gréasáin seo á fheidhmiú ag BunnyHug™. Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí "muid", "dúinn" agus "ár" don BunnyHug™. Cuireann an BunnyHug™ an láithreán gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear gach eolas, uirlis agus seirbhís atá ar fáil ón suíomh seo duit, an t-úsáideoir, ar choinníoll go nglacann tú le gach téarma, coinníoll, beartas agus fógra atá luaite anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus / nó rud éigin a cheannach uainn, téann tú i mbun ár "Seirbhís" agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas ("Téarmaí Seirbhíse" nó "Téarmaí"), lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha agus na beartais bhreise dá dtagraítear anseo agus / nó atá ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Seirbhíse seo le gach úsáideoir ar an suíomh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.

Léigh na Téarmaí Seirbhíse seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin ná aon seirbhísí a úsáid. Má mheastar na Téarmaí Seirbhíse seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí Seirbhíse seo.

Beidh aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

Tá ár siopa á óstáil ag Shopify, Inc. Soláthraíonn siad ardán ríomhthráchtála ar líne dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.

2. SONRAÍ TEAGMHÁLA (Eolas faoin díoltóir)

Ainm na cuideachta: The BunnyHug Ltd
Ceanncheathrú: Urlár na Talún, 71 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, Éire, D02 P593
Uimhir na cuideachta: 709539
Déan teagmháil le: info@thebunnyhug.com

TABHAIR FAOI DEARA: Tá an t-ábhar ar na láithreáin ghréasáin seo faoi chosaint cóipchirt agus ní fhéadfaidh tríú páirtithe é a úsáid ach amháin le cead an úinéara.


3. TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí ordú a chur ar fáil duit táirge a cheannach ar na Téarmaí Seirbhíse seo agus faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse seo. Táirge is ábhar d'orduithe a dhéanann tú faoi réir infhaighteacht agus deimhniú phraghas an ordaithe
Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe agus gur thug tú do thoiliú dúinn. cead a thabhairt d’aon duine de do mhionchleithiúnaithe an suíomh seo a úsáid.
Ní fhéadfaidh tú ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe ná ní fhéadfaidh tú, le linn duit an tSeirbhís a úsáid, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh). Níl cead agat péisteanna ná víris ar bith nó cód ar bith de chineál millteach a tharchur. Má sháraítear nó má sháraítear aon cheann de na Téarmaí, cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.
Níl cóid lascaine nó 'cúpón' infheidhme ach amháin mar a fhógraítear ar ár láithreán gréasáin. Ní féidir ach cód lascaine amháin a chur i bhfeidhm ar seiceáil. Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi bhailíocht na gcód seo, déan teagmháil le info@thebunnyhug.com. Coimeádaimid an ceart againn orduithe a chealú agus a aisíoc ag am ar bith.
Téann riosca agus teideal in aon táirgí a ordaíonn tú tríd an tSeirbhís chugat ar dháta agus am seachadta na dtáirgí sin chuig an gcuideachta seachadta nó loingseoireachta tríú páirtí ainmnithe mar a roghnaíonn muid ó am go ham.
Is féidir na téarmaí speisialta a bhaineann lenár dtairiscintí reatha, lascainí agus táirgí infheidhme a fháil anseo. Féadfaimid cóid lascaine a thairiscint le húsáid ó am go ham. Ní fhéadfar níos mó ná cód lascaine amháin (1) a úsáid i ndáil le hidirbheart amháin.

4. COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart seirbhís a dhiúltú d’aon duine ar chúis ar bith ag am ar bith.
Tuigeann tú go bhféadfaí d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a aistriú gan chriptiú agus go mbeadh (a) tarchur thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla nascghréasán nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus chun oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí.
Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol nó a shaothrú, úsáid na Seirbhíse, nó rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína gcuirtear an tSeirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn a fháil uainn. .
Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh mar áis amháin agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní dhéanfaidh siad difear eile.

5. CRUINNEAS, IOMLÁINE AGUS AMLÍNTE FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán seo cruinn, iomlán nó reatha. Cuirtear an t-ábhar ar an láithreán seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla. Is ar do phriacal féin a bheifear ag brath ar an ábhar ar an láithreán seo.
D’fhéadfadh eolas stairiúil áirithe a bheith ar an suíomh seo. Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í mar thagairt amháin duit. Coimeádaimid an ceart chun ábhar an tsuímh seo a mhodhnú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár láithreán a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.

6. MODHNUITHE AR AN TSEIRBHÍS AGUS AR NA PRAGHSANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra.
Coimeádaimid an ceart ag am ar bith an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a mhodhnú nó a scor gan fógra ag am ar bith.
Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís. D'fhéadfadh praghsanna strikethrough an cód lascaine a luaitear sa tuairisc a mheas.


7. TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (MÁS INFHEIDHME)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó seirbhísí áirithe ar fáil go hiomlán ar líne tríd an suíomh Gréasáin. D'fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó na seirbhísí seo agus níl siad faoi réir filleadh nó malartú ach amháin de réir ár mBeartas Tuairisceán.
Rinneamar gach iarracht na dathanna agus na híomhánna dár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn a chinntiú go mbeidh taispeáint monatóir do ríomhaire cruinn.
Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár Seirbhísí a theorannú d'aon duine, réigiún geografach nó dlínse. Féadfaimid an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirgí nó seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc ar tháirgí nó ar phraghsáil táirgí faoi réir a athrú ag am ar bith gan fógra, de réir mar is rogha linne amháin. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon táirge nó seirbhís a dhéantar ar an láithreán seo ar neamhní nuair a thoirmisctear é.
Níl barántas againn go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, faisnéise, nó ábhair eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís.


8. CRUINNEAS NA FAISNÉISE BILLEÁLA AGUS CUNTAIS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Sa chás go ndéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a rinneadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun orduithe a theorannú nó a thoirmeasc ar dealraitheach, inár mbreithiúnas aonair, a bheith curtha ag déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí.
Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn maidir le ceannach agus cuntas a sholáthar do gach ceannach a dhéantar ag ár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d’idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.
Chun tuilleadh sonraí a fháil, déan athbhreithniú ar ár mBeartas Tuairisceán, atá mar chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo.

9. MAOIN INTLEACHTÚIL (FÓGRA CÓIPCHIRT)

Is le BunnyHug nó a cheadúnóirí na cearta maoine intleachtúla i ngach ábhar atá le feiceáil ar an suíomh seo, nó i dtaca leis, lena n-áirítear branda BunnyHug™™ agus gach trádmharc eile, ainmneacha trádála agus lógónna a chuirtear ar fáil duit ar an Láithreán Gréasáin seo nó tríd, agus tá siad cosanta ag dlíthe maoine intleachtúla ar fud an domhain. Tá na cearta sin go léir forchoimeádta ag BunnyHug™ agus a cheadúnóirí. Is féidir leat an t-ábhar a sholáthraítear le haghaidh d'úsáid phearsanta féin amháin a stóráil, a phriontáil agus a thaispeáint (úsáid neamhthráchtála amháin). Níl cead agat aon chuid d'ábhar an láithreáin nó cóipeanna den ábhar a sholáthraítear duit nó atá le feiceáil ar an suíomh seo a fhoilsiú, a ionramháil, a dháileadh nó a atáirgeadh ar shlí eile, i bhformáid ar bith, ná ní fhéadfaidh tú aon ábhar den sórt sin a úsáid i dtaca le haon ghnó nó fiontar tráchtála.

10. UIRLISÍ ROGHNACHA

D’fhéadfaimis rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht orthu ná nach bhfuil aon smacht ná ionchur againn orthu.
Aithníonn tú agus aontaíonn tú go gcuirimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” ar fáil gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú. Ní bheidh aon dliteanas orainn a eascraíonn as nó a bhaineann le húsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí.
Is ar do phriacal agus ar do rogha féin go hiomlán aon úsáid a bhaineann tú as uirlisí roghnacha a thairgtear tríd an láithreán agus ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar na téarmaí ar a soláthraíonn an soláthraí tríú páirtí ábhartha agus go gceadaíonn tú iad.
Féadfaimid freisin, amach anseo, seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua). Beidh gnéithe agus/nó seirbhísí nua den sórt sin faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse seo freisin.


11. NAISC TRÍÚ PÁIRTÍ

D’fhéadfadh ábhair ó thríú páirtithe a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.
Féadfaidh naisc tríú páirtí ar an láithreán seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Nílimid freagrach as an ábhar nó an cruinneas a scrúdú nó a mheas agus ní bharántas agus ní bheidh aon dliteanas nó freagracht orainn as aon ábhair nó láithreáin ghréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí tríú páirtithe.
Níl muid faoi dhliteanas i leith aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhar, nó aon idirbhearta eile a dhéantar maidir le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Déan athbhreithniú cúramach le do thoil ar bheartais agus ar chleachtais an tríú páirtí agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.


12. TUAIRIMÍ ÚSÁIDEORA, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Más rud é, ar ár n-iarratas, go seolann tú aighneachtaí sonracha áirithe (iontrálacha comórtais mar shampla) nó gan iarratas uainn seolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna, nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost, nó eile. (le chéile, ‘tuairimí’), aontaíonn tú gur féidir linn, ag am ar bith, gan srian, eagarthóireacht a dhéanamh, a chóipeáil, a fhoilsiú, a dháileadh, a aistriú agus a úsáid ar bhealach eile in aon mheán aon tuairimí a sheolann tú chugainn. Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as aon tuairimí; nó (3) freagra a thabhairt ar aon tuairimí.
D’fhéadfaimis, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht nó baint a dhéanamh ar ábhar a chinnimid dár rogha féin amháin atá neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, gáirsiúil nó inlochtaithe ar shlí eile nó a sháraíonn maoin intleachtúil aon pháirtí nó na Téarmaí Seirbhíse seo. .
Aontaíonn tú nach sáróidh do chuid tuairimí aon cheart de chuid aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, pearsantacht nó ceart pearsanta nó dílseánaigh eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do chuid tuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin gaolmhar. Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine seachas tú féin tú, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú ar bhealach eile maidir le bunús aon tuairimí. Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas. Ní ghlacaimid freagracht ar bith agus ní ghlacaimid aon dliteanas as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.

13. FAISNÉIS PHEARSANTA

Tá ár mbailiúchán faisnéise pearsanta tríd an suíomh agus tríd an siopa á rialú ag ár bhFógra Príobháideachais, a bhfuil a théarmaí corpraithe sna Téarmaí Seirbhíse seo. Is féidir ár bhFógra Príobháideachais a fheiceáil anseo. Trí rochtain a fháil ar an suíomh agus táirgí a cheannach ónár siopa, toilíonn tú go sainráite le bailiú do chuid faisnéise pearsanta mar atá á rialú ag an bhFógra Príobháideachais.

14. EARRÁIDÍ, MÍCHRUINNIS AGUS EASNAIMH

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh a d’fhéadfadh a bheith bainteach le tuairiscí táirge, praghsáil, cur chun cinn, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna idirthurais agus infhaighteacht. Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach) .
Ní gheallaimid aon oibleagáid faisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart glacadh leis go dtugann aon nuashonrú sonraithe nó dáta athnuachana i bhfeidhm sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar le fios go bhfuil an fhaisnéis go léir sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar athraithe nó nuashonraithe.


15. ÚSÁIDÍ TOIRMISCTHE

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse, tá tú toirmiscthe úsáid a bhaint as an suíomh nó a bhfuil ann: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) iarraidh ar dhaoine eile aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) chun aon rialacháin, rialacha, dlíthe, nó deasghnátha áitiúla idirnáisiúnta, feidearálach, cúige nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masladh, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, phish, pharm, leithscéal, damhán alla, sracadh nó scríobadh; (j) chun aon chríche graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile nó an Idirlín nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d’úsáid as an tSeirbhís nó as aon láithreán gréasáin gaolmhar chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.


16. SÉANADH BARÁNTAÍ; TEORAINN LE DLITEANAS

Ní dhéanaimid ráthaíocht, ionadaíocht nó barántas go mbeidh do úsáid as ár Seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.
Níl barántas againn go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ó úsáid na Seirbhíse cruinn nó iontaofa.
Aontaíonn tú go bhféadfaimid ó am go ham an tSeirbhís a bhaint ar feadh tréimhsí éiginnte ama nó an tSeirbhís a chur ar ceal am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.
Aontaíonn tú go sainráite gur ar do phriacal amháin atá d’úsáid, nó do éagumas úsáid a bhaint as an tSeirbhís. Cuirtear an tSeirbhís agus na táirgí agus na seirbhísí go léir a sheachadtar chugat tríd an tseirbhís (ach amháin mar atá luaite go sainráite againn) ar fáil 'mar atá' agus 'mar atá ar fáil' le haghaidh d'úsáide, gan aon ionadaíocht, barántaí nó coinníollacha de chineál ar bith, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach baránta nó coinníoll indíoltachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-shárú. Faoi réir aon chearta atá agat faoi aon dlí um chosaint tomhaltóirí nó faoi aon dlíthe eile nach féidir a eisiamh, ní bheidh BunnyHug Ltd (BunnyHug™), ár stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, cleamhnaithe, gníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i leith aon díobhála, caillteanais, éilimh, nó aon damáistí díreacha, indíreacha, teagmhasacha, pionósacha, speisialta nó iarmhartacha d'aon chineál, lena n-áirítear, gan teorainn, brabúis chaillte, ioncam caillte, coigilteas caillte, caillteanas sonraí, costais athsholáthair, nó aon damáistí comhchosúla, cibé acu bunaithe i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas dian nó eile, a eascraíonn as an úsáid a bhaineann tú as aon cheann de na Seirbhísí nó as aon táirgí a sholáthraítear ag baint úsáide as an tSeirbhís, nó le haghaidh aon éileamh eile a bhaineann ar bhealach ar bith leis an úsáid a bhaineann tú as an tSeirbhís nó as aon táirge, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste d'aon chineál a thabhaítear mar thoradh ar úsáid na Seirbhíse nó aon inneachair (nó táirge) a phostáiltear, a tharchuirtear, nó a chuirtear ar fáil ar shlí eile tríd an tSeirbhís, fiú má chuirtear in iúl dóibh go bhféadfaí iad a dhéanamh.
Toisc nach gceadaíonn roinnt stát nó dlínsí eisiamh nó teorannú dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, sna stáit nó sna dlínsí sin, beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear le dlí.
Faoi réir aon chearta atá agat faoi aon dlí um chosaint tomhaltóirí nó faoi aon dlíthe eile nach féidir a eisiamh, eisiann BunnyHug™ gach téarma agus baránta intuigthe, cibé acu reachtúil nó eile, a bhaineann leis an úsáid a bhaineann tú as an tSeirbhís nó le hábhar na dTéarmaí Seirbhíse seo. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal cearta áirithe faoin dlí um chosaint tomhaltóirí nó faoi dhlíthe eile nach féidir a eisiamh, lena n-áirítear aon ráthaíochtaí reachtúla a sholáthraítear faoi reachtaíocht iomaíochta agus tomhaltóirí, lena n-áirítear, de réir mar is infheidhme, an tAcht um Iomaíocht agus Tomhaltóirí 2010 (Cth) agus an tAcht um Ráthaíochtaí do Thomhaltóirí, 1993 (NZ).
Déanfar ár ndliteanas duit as caillteanas nó damáiste de chineál ar bith a eascraíonn as an úsáid a bhaineann tú as an tSeirbhís nó as na Téarmaí Seirbhíse seo a laghdú nó a theorannú a mhéid (más ann) a dhéanann tú nó a chuireann tú leis an gcaillteanas nó leis an damáiste.

17. SLÁNÚ

Aontaíonn tú BunnyHug™ neamhdhíobhálach agus ár dtuismitheoirí, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnóirí, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a shealbhú, neamhdhíobhálach ó aon éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí mar gheall ar do shárú ar na Téarmaí Seirbhíse seo nó ar na doiciméid a ionchorpraíonn siad trí thagairt, nó do shárú ar aon dlí nó ar chearta tríú páirtí.

18. TÉARFA

Sa chás go gcinntear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin in-fhorghníomhaithe mar sin féin a mhéid a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith deighilte ó na Téarmaí seo de Seirbheáil, ní dhéanfaidh cinneadh den sórt sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile a bheidh fágtha.

19. FOIRCEANNADH

Mairfidh oibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe arna dtabhú roimh an dáta foirceanta ó fhoirceannadh an chomhaontaithe seo chun gach críche.
Tá na Téarmaí Seirbhíse seo i bhfeidhm mura rud é agus go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne. Féadfaidh tú na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh tráth ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh, nó nuair a scoirfidh tú d’úsáid ár suíomh.
Más rud é inár mbreithiúnas aonair a theipeann ort, nó má tá amhras orainn gur theip ort, aon téarma nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a chomhlíonadh, féadfaimid an comhaontú seo a fhoirceannadh ag am ar bith gan fógra agus beidh tú fós faoi dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite. go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.


20. COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní tharscaoileadh ceart nó forála den sórt sin é mainneachtain orainn aon cheart nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú.
Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon bheartais nó rialacha oibriúcháin a phostálaimid ar an suíomh seo nó maidir leis an tSeirbhís an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn tú d’úsáid as an tSeirbhís, ag ionadú aon chomhaontuithe, cumarsáidí agus tograí roimh ré nó comhaimseartha. , bíodh sé ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon leaganacha roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse).
Ní dhéanfar aon débhríochtaí i léiriú na dTéarmaí Seirbhíse seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.

21. DLÍ RIALAITHE

Déanfar na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leithligh trína gcuirimid Seirbhísí ar fáil duit a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlíthe na Cróite, agus, i gcás díospóide nó éilimh a bhaineann leis na Téarmaí Seirbhíse seo, cuireann tú faoi bhráid dhlínse eisiach Chúirteanna na Cróite leis seo.


22. ATHRUITHE AR THÉARMAÍ SEIRBHÍSE

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú ag am ar bith ar an leathanach seo.
Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse seo agus glacadh leis na hathruithe sin.

CÚRAM CUSTAIMÉIRÍ &012751]

▪️ Tá cúram custaiméirí i gcroílár ár gcuideachta, tríd an taithí is dearfaí a thabhairt duit. Táimid tiomanta do chabhrú lenár gcustaiméirí le cibé ceisteanna a d'fhéadfadh a bheith acu. Má chaill muid aon eolas, nó má tá aon cheist aimsithe agat, déan teagmháil linn trí ríomhphost: info@thebunnyhug.com. Fág do chuid sonraí le do thoil agus déanfaimid ár ndícheall teagmháil a dhéanamh leat a luaithe a bheidh comhairleoir ar fáil.

▪️ Ba mhaith linn cloisteáil uait freisin agus aiseolas a fháil tar éis ár dtáirge a cheannach. Cabhróidh d'aiseolas linn ár seirbhísí a fheabhsú. Nó díreach a fhágáil ach trácht nó moladh. Tá do thuairim an-tábhachtach dúinn. Tabhair faoi deara, oibríonn ár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí Luan - Aoine. Má chuirtear teachtaireacht chugainn laistigh de na laethanta sin, tabharfaimid freagra laistigh de 24 uair an chloig. Go raibh maith agat as do foighne!

Má tá tuilleadh eolais uait, féach ar ár FAQs leathanach nó Maidir le BunnyHug.