Kasutustingimused

1. ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab BunnyHug™. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meid" ja "meie" BunnyHukile™. BunnyHug™ pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid, mis on sellelt saidilt teile, kasutajale saadaval, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, eeskirjade ja teatistega.

Meie saiti külastades ja/ või meilt midagi ostes osalete meie "teenuses" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Teenusetingimused" või "Tingimused"), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja poliitikaid, millele siin viidatakse ja/või mis on saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Kõikidele uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis praegusesse poodi lisatakse, kehtivad samuti teenusetingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse ajakohastada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Meie poodi haldab Shopify, Inc. Nad pakuvad meile veebipõhise e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa.

2. KONTAKTANDMED (Müüja andmed)

Ettevõtte nimi: The BunnyHug Ltd
Peakorter: Esimene korrus, Lower Baggot Street 71, Dublin, Iirimaa, D02 P593
Ettevõtte number: 709539
Kontaktisik: info@thebunnyhug.com

MÄRKUS: Nende veebisaitide sisu on kaitstud autoriõigusega ja kolmandad isikud ei tohi seda kasutada, välja arvatud omaniku loal.


3. E-POE TINGIMUSED

Tellimuse esitamisega pakute toote ostmist nendes teenusetingimustes ja nende järgi. Teie poolt tehtud tellimuste objektiks olev toode sõltub saadavusest ja tellimuse hinna kinnitamisest
Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku luba oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata otstarbel ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi). Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega hävitavat koodi. Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.
Soodus- või kupongikoodid kehtivad ainult meie veebisaidil reklaamitud viisil. Kassas saab rakendada ainult ühte sooduskoodi. Nende koodide kehtivuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust info@thebunnyhug.com. Jätame endale õiguse tellimusi igal ajal tühistada ja raha tagasi maksta.
Teie poolt teenuse kaudu tellitud toodete risk ja omandiõigus lähevad teile nende toodete tarnimise kuupäeval ja kellaajal määratud kolmanda osapoole tarne- või laevandusettevõttele, mille oleme aeg-ajalt valinud.
Meie praeguste pakkumiste, allahindluste ja kehtivate toodetega seotud eritingimused leiate siit. Võime pakkuda sooduskoode, mida aeg-ajalt kasutada. Ühe tehinguga seoses ei tohi kasutada rohkem kui ühte (1) allahindluskoodi.

4. ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja igal ajal.
Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata ja see võib hõlmata (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis on seotud võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuetega vastavusse viimiseks. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.
Nõustute ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ära kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse. .
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid tingimusi.

5. TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKAVA

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda riisikol.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

6. MUUDATUSED TEENUSES JA HINDADES

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest. Läbikriipsutatud hinnad võivad arvestada kirjelduses mainitud sooduskoodiga.


7. TOOTED VÕI TEENUSED (VAJADUSE KORRAL)

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Nendel toodetel või teenustel võivad olla piiratud kogused ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada meie toodete värvid ja pildid, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud, piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud mis tahes toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.


8. ARVELDUS- JA KONTOTEABE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meile esitate. Võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ühe inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.
Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.
Lisateabe saamiseks vaadake üle meie tagastuspoliitika, mis on osa nendest teenusetingimustest.

9. INTELLEKTUAALOMAND (AUTORIÕIGUSE MÄRGE)

Intellektuaalomandi õigused kogu sisule, mis ilmub sellel saidil või sellega seoses, sealhulgas kaubamärk BunnyHug™ ja kõik muud kaubamärgid, kaubanimed ja logod, mis on teile sellel veebisaidil või selle kaudu kättesaadavaks tehtud, jäävad BunnyHugi™ või selle litsentsiandjate omandisse ja on kaitstud intellektuaalomandi seadustega kogu maailmas. Kõik sellised õigused on reserveeritud BunnyHugi™ ja selle litsentsiandjate poolt. Võite salvestada, printida ja kuvada tarnitud sisu ainult isiklikuks kasutamiseks (ainult mitteärilisel eesmärgil). Teil ei ole lubatud avaldada, manipuleerida, levitada ega muul viisil reprodutseerida mis tahes vormingus saidi sisu ega teile edastatud või sellel saidil ilmuva sisu koopiaid, samuti ei tohi te sellist sisu kasutada seoses ühegi äri- või äriettevõttega.

10. VALIKULISED VAHENDID

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma igasuguste garantiide, esituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub teie enda vastutusel ja omal äranägemisel ning peaksite tagama, et tunnete ja nõustute tingimustega, mille alusel asjakohaste kolmandate osapoolte pakkuja(te) tööriistu pakuvad.
Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljalaskmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad teenusetingimused.


11. KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega kolmandate isikute muude materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Lugege hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne mis tahes tehingu tegemist. Kolmandate osapoolte tooteid puudutavad kaebused, pretensioonid, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.


12. KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED

Kui saadate meie palvel teatud konkreetsed esildised (näiteks konkursitööd) või ilma meiepoolse taotluseta saadate loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (koos „kommentaarid”) nõustute sellega, et võime igal ajal piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Meil ei ole ega pea olema kohustust (1) hoida mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, nilbe või muul viisil taunitav või mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi. .
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil meid või kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas eksitada. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

13. ISIKUANDMED

Meie isikuandmete kogumist saidi ja poe kaudu reguleerib meie privaatsusteatis, mille tingimused sisalduvad käesolevates teenusetingimustes. Meie privaatsusteatisega saab tutvuda siin. Saidile sisenedes ja meie poest tooteid ostes nõustute selgesõnaliselt oma isikuandmete kogumisega vastavalt privaatsusteatisele.

14. VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAJÄTMISED

Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). .
Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta ega täpsustada Teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil ei kohaldata ühtegi täpsustatud värskendus- või värskenduskuupäeva, mis viitab sellele, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.


15. KEELATUD KASUTUSVIISID

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi sooritama mis tahes ebaseaduslikke tegusid või osalema selles; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.


16. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime Teenuse määramata ajaks eemaldada või Teenuse igal ajal ilma teid ette teatamata tühistada.
Nõustute sõnaselgelt, et Teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie ainuvastutus. Teenus ja kõik teenuse kaudu teile pakutavad tooted ja teenused on (välja arvatud meie poolt selgesõnaliselt väljendatud juhtudel) teile kasutamiseks ette nähtud "nagu on" ja "nagu saadaval", ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta, kas otsesed või kaudsed, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või turustatavuse tingimused, turustuskvaliteet, sobivus konkreetseks otstarbeks, vastupidavus, omandiõigus ja mitterikkumine. Arvestades mis tahes õigusi, mis teil on mis tahes tarbijakaitseseaduse või muude seaduste alusel, mida ei saa välistada, ei vastuta BunnyHug Ltd (BunnyHug™), meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad mis tahes vigastuste, kaotuste, nõuete või mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul (sealhulgas hooletusel), rangel vastutusel või muul viisil, mis tulenevad teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest, või mis tahes muust nõudest, mis on mis tahes viisil seotud teiepoolse teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või väljajätmised mis tahes sisus või mis tahes kaotus või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamisest, isegi kui neid on nende võimalusest teavitatud.
Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on sellistes osariikides või jurisdiktsioonides meie vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.
Arvestades mis tahes õigusi, mis teil on mis tahes tarbijakaitseseaduse või muude seaduste alusel, mida ei saa välistada, välistab BunnyHug™ kõik kaudsed tingimused ja garantiid, olgu need seadusjärgsed või muud, mis on seotud teie teenuse kasutamisega või nende teenusetingimuste sisuga. Teil võib olla õigus teatud õigustele tarbijakaitseseaduse või muude seaduste alusel, mida ei saa välistada, sealhulgas mis tahes seadusjärgsetele tagatistele, mis on sätestatud konkurentsi- ja tarbijakaitsealastes õigusaktides, sealhulgas vajaduse korral 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijaseaduses (Cth) ja 1993. aasta tarbijagarantiide seaduses (NZ).
Meie vastutus teie ees mis tahes kaotuse või kahju eest, mis tuleneb teenuse või käesolevate teenusetingimuste kasutamisest, väheneb või piirdub ulatuses (kui see on olemas), mille põhjustate või aitate kaasa kaotusele või kahjule.

17. KAHJU HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuna BunnyHugi™ ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, direktoreid, agente, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, kes on kahjutud mis tahes kolmanda osapoole nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mis tulenevad või tulenevad teiepoolsest nende teenusetingimuste või viidetena sisalduvate dokumentide rikkumisest, või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste teiepoolne rikkumine.

18. ERALDATAVUS

Juhul, kui mõni nende teenusetingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski jõustatav kohaldatava õigusega lubatud täies ulatuses ja jõustamatu osa loetakse nendest tingimustest eraldatuks. teenuse osutamisel, ei mõjuta selline otsus muude ülejäänud sätete kehtivust ega jõustatavust.

19. LÕPETAMINE

Enne lõpetamiskuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel.
Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui meie ainsa otsuse kohaselt ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud nende teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).


20. KOGU LEPING

Meie suutmatus kasutada või jõustada mõnda nendes teenusetingimustes sätestatud õigust või sätet ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, teabevahetused ja ettepanekud. , olgu see suuline või kirjalik, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Mis tahes ebaselgusi käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.

21. KOHALDATAV ÕIGUS

Neid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleerivad Horvaatia seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt Horvaatia seadustele ning nende teenusetingimustega seotud vaidluste või nõuete korral allute käesolevaga Horvaatia kohtute ainupädevusele.


22. TEENUSETINGIMUSTE MUUDATUSED

Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast käesolevates teenusetingimustes tehtud muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

KLIENDITEENINDUS JA TAGASISIDE

▪️ Klienditeenindus on meie ettevõtte keskmes, pakkudes teile kõige positiivsemat kogemust. Oleme pühendunud oma klientide abistamisele mis tahes küsimustes, mis neil võivad tekkida. Kui oleme jätnud teabe kahe silma vahele või olete leidnud mõne probleemi, võtke meiega ühendust e-posti teel: info@thebunnyhug.com. Palun jätke oma andmed ja me anname endast parima, et teiega ühendust võtta niipea, kui konsultant on saadaval.

▪️ Samuti tahaksime teilt kuulda ja saada tagasisidet pärast meie toote ostmist. Teie tagasiside aitab meil oma teenuseid täiustada. Või jätke lihtsalt kommentaar või ettepanek. Teie arvamus on meile väga oluline. Pange tähele, et meie klienditeeninduse meeskond töötab esmaspäevast reedeni. Kui sõnum saadetakse nende päevade jooksul, vastame 24 tunni jooksul. Täname teid kannatlikkuse eest!

Kui vajate lisateavet, vaadake meie KKK lehte või Teave BunnyHugi kohta.